RĘCZNIE

1. Czy powierzchnia działki mieści się w zakresie od 1.35 ha do 200 h

TAK NIE

  1. Czy Teren działki jest nieosłonięty przez budynki i drzewa

TAK NIE

  1. Czy szerokości działki wynosi min 50m

TAK NIE

  1. Czy Ukształtowanie działki jest płaskie, niezadrzewione, pozbawione wód gruntowych

TAK NIE

  1. Czy działka zorientowana jest do południa?

TAK NIE

  1. Jaka Klasę gruntu posiada działak:

IV, V, VI

  1. Jakie oznaczenie posiada działka

S-R, S-Ł, S-P, Ł, Ps

  1. Jaka jest odległość do linii średniego napięcia:

do 500 m więcej

 8.Czy jest ustanowiona pisemnie droga konieczna do działki

TAK NIE

  1. Czy położenie działki jest poza terenami chronionymi (np. NATURA 2000)

TAK NIE

  1. Czy dla działki gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania:

TAK NIE (jeśli tak – pytanie pomocnicze)

 10a. Czy MPZP dopuszcza inwestycje OZE oznaczenia EF / PE / P / PU

TAK NIE

  1. Czy w dziale III i IV KW brak zabezpieczeń hipotecznych:

TAK NIE (jeśli nie pytanie pomocnicze)

11a. Czy możliwe jest uzyskanie pisemnej zgody od wierzyciela hipotecznego na dzierżawę gruntu

TAK NIE

MASZ JAKIEŚ PYTANIE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!