Q&A

pytania i odpowiedzi na temat dzierżawy grunty pod farmy fotowoltaiczne

Odnawialne źródła energii są inwestycją, na którą warto postawić. Aktualnie mamy pięć wiodących rodzajów OZE tj. wiatrowa, wodna, geotermalna, biomasy i energia słoneczna. Bez wątpienia każda z nich jest ekologiczną i przyjazną formą produkcji zielonej energii. Skupmy się jednak na tej ostatniej – energii słonecznej, która cieszy się największą popularnością, a żeby powstawała konieczna jest dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę.

Jakie zalety ma dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę?

Coraz więcej posiadaczy gruntu decyduje się na dzierżawę ziemi pod fotowoltaikę. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta! Dzierżawa ziemi pod panele fotowoltaiczne to inwestycja, która przynosi korzyści nie tylko finansowe, ale także niesie ze sobą wiele pożytku dla Ciebie, Twojej rodziny i środowiska, w którym żyjesz.

Jeżeli i Ciebie interesuje dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę zgłoś do nas przez formularz znajdujący się na naszej stronie. Jeżeli preferujesz inną formę kontaktu, możesz wysłać maila na adres ema.biuro@gmail.com lub zadzwonić pod numer 506 498 327.

Pamiętaj, aby Twoje zgłoszenie było kompletne musi zawierać numer działki wraz z lokalizacją (tj. miejscowość oraz gminę). Dodatkowo potrzebny będzie Twój numer telefonu, aby nasz doradca mógł się z Tobą skontaktować.

Dzierżawiąc grunty pod farmy fotowoltaiczne możesz zyskać nawet 15 tysięcy złotych za 1 ha! Dochód ten jest stabilny i obowiązuje przez cały okres trwania umowy.  Warto dodać także, że kwota za dzierżawę ziemi pod fotowoltaikę jest co roku waloryzowana wg wskaźnika GUS. W momencie, kiedy podejmujesz decyzję o dzierżawie gruntu pod elektrownie fotowoltaiczne zapewniasz sobie stabilne źródło dochodu. Co więcej, Twoja ziemia, na której znajduje się farma fotowoltaiczna przynosi Ci zyski, a Ty nie musisz nic robić! Dzierżawa gruntu pod farmy to spory zastrzyk finansowy, opatrzony zerowym wysiłkiem!

Niewątpliwie ogromną zaletą farm fotowoltaicznych, które powstają na wydzierżawionych ziemiach jest to, że są w pełni przyjazne naturze. To czysta zielona energia do której powstania przyczyniasz się dzierżawiąc grunty pod elektrownie fotowoltaiczne! Co istotne, farmy fotowoltaiczne przyczyniają się do zmniejszenia poziomu produkowanego CO2 oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Dzierżawa ziemi pod elektrownie fotowoltaiczne to bezpieczna inwestycja – energia słoneczna jest odnawialna i zrównoważona, nigdy  jej nie zabranie!

Co więcej, farma fotowoltaiczna znajdująca się na wydzierżawionej działce pozwala na odtworzenie naturalnej biocenozy ziemi oraz w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Elektrownia fotowoltaiczna nie wpływa negatywnie na okolicę – jest bezobsługowa, bezpieczna i cicha.

Realizując inwestycje na wydzierżawionych ziemiach pod fotowoltaikę, zawsze mamy na uwadze jak najmniejszą ingerencję w naturalną biocenozę gruntu. Na wydzierżawionych gruntach pod elektrownie fotowoltaiczne nie stosujemy żadnych nawozów, odżywek ani herbicydów, a więc teren pod panelami fotowoltaicznymi zostaje biologicznie czynny! Co ważne, moduły znajdują się nad poziomem gruntu, co umożliwia swobodną migrację drobnym zwierzętom.

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę jest dostępna dla każdego posiadacza ziemi. Ważne jednak aby Twój grunt spełniał pewne kryteria

  • Pierwszym z nich jest powierzchnia działki – dzierżawa działki pod farmę fotowoltaiczną jest realna jeśli ma ona więcej niż 0.5 ha.

  • Kolejnym ważnym czynnikiem decydującym o dzierżawie działki pod elektrownie fotowoltaiczne jest klasa ziemi oraz teren. Istotne jest aby działka, którą dzierżawisz pod fotowoltaikę mieściła się w klasie IV-VI, a obszar, na którym znajduje się Twoja działka nie był zalewowy, zalesiony, ani poprzecinany rowami melioracyjnymi. Co więcej, teren działki pod fotowoltaikę powinien być płaska lub nachylona w kierunku południowym.

  • Znaczenie dla powstania farmy fotowoltaicznej na wydzierżawionej działce ma także jej odległość od budynków mieszkalnych.

  • Jeśli interesuje Cię dzierżawa działki pod fotowoltaikę musisz pamiętać, że powinna ona posiadać dostęp do drogi publicznej, a w pobliżu powinna przebiegać linia energetyczna.

Cały proces dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę możemy podzielić na kilka etapów. W pierwszym z nich nasi specjaliści sprawdzają, czy Twój grunt spełnia niezbędne wymagania. Jeżeli proces weryfikacji przebiegnie zgodnie z planem, nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia Ci oferty współpracy. Początkowo podpiszemy umowę wstępnej dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną na okres 24 miesięcy. Ten czas pozwoli nam zająć się wszelkimi formalnościami związanymi z dzierżawą gruntu pod farmę fotowoltaiczną. Koszty uzyskania wszelkich pozwoleń i dokumentów bierzemy na siebie, Ciebie to nic nie kosztuje! Kiedy już skompletujemy wszystkie dokumenty przystępujemy do aukcji URE, a po jej wygraniu podpisujemy z Tobą właściwą umowę dzierżawy gruntu pod elektrownie fotowoltaiczną i rozpoczynamy budowę farmy.

To my zarządzamy całą inwestycją, zajmujemy się zapewnieniem dozoru elektrycznego, wykonujemy wszelkie naprawy i okresowe przeglądy,  ponadto dbamy o bezpieczeństwo wydzierżawionego gruntu pod fotowoltaikę – za pomocą całodobowego monitoring terenu. Co więcej, zwracamy Ci także koszty podatku od nieruchomości za zajęty grunt pod inwestycje. W tym czasie Ty czerpiesz zyski, które płyną z dzierżawy działki pod elektrownię fotowoltaiczną!

Uważa się, że Słońce w 100 minut jest w stanie wyprodukować tyle energii, ile ludzie zużywają w ciągu roku! Dane te zmuszają do myślenia i sprawiają, że chętniej inwestujemy w dzierżawę ziemi pod farmy fotowoltaiczne – szczególnie w obliczu ciągłych podwyżek cen prądu.  Surowce kopalniane, które dostarczają nam energii – są ograniczone, dlatego ważne aby inwestować w odnawialne źródła energii.

Panele fotowoltaiczne to nowoczesne, źródło pozyskiwania energii, które odpowiada nie tylko na potrzeby konsumenckie, ale i nadąża za zmieniającym się światem. Dzierżawa gruntu pod elektrownie fotowoltaiczne to nie tylko korzyści finansowe, ale co również bardzo istotne, budowa farm fotowoltaicznych pozwala nam zadbać o środowisko naturalne.

Biorąc pod uwagę powyższe, wysuwa się wniosek, że jest to źródło odnawialnej i nieograniczonej energii – dzierżawa grunt pod fotowoltaikę jest więc ideą przyszłości!

Nie działa na zasadzie pośrednictwa, jest jedną z nielicznych firm na terenie naszego kraju, która od A do Z zajmuje się  realizacją inwestycji – zaczynając od podpisania umowy dzierżawy działki pod farmę fotowoltaiczna, aż do zarządzania gotową do produkcji zielonej energii elektrownią fotowoltaiczną. Naszym najważniejszym celem jest tworzenie bezpiecznych dla środowiska inwestycji, które przyczyniają się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.

Dysponujemy pokaźnym zapleczem technicznym, a nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści. Z satysfakcjonującymi rezultatami rozwijamy swoje portfolio o kolejne farmy fotowoltaiczne, jednocześnie zapewniając naszym partnerom maksymalne zyski i bezpieczeństwo.

Zaufało nam wielu rolników i posiadaczy ziem – decydując się na dzierżawę grunty pod fotowoltaikę. To dzięki nim ciągle powstają farmy fotowoltaiczne, które wytworzą tysiące MWh zielonej energii i pozwolą uniknąć przeniknięcia do atmosfery setkom ton emisji CO2.

I Ty dołącz do naszej drużyny i pomóż nam w kształtowaniu nowej ery w branży fotowoltaicznej! Dzierżawiąc grunty pod fotowoltaikę możesz mieć wpływ na poprawę środowiska, na zdrowie swoje i swoich bliskich, a także pomóc w kreowaniu energii lepszego jutra! Czekamy na Ciebie pod numerem telefonu 506 498 327, możesz także kontaktować się mailowo wladyslaw.czekaj@sunkraft.pl lub poprzez formularz na naszej stronie.

Nie czekaj, już dziś pozwól aby Twój grunt zarabiał dla Ciebie!

Pozyskiwanie energii za pomocą farm fotowoltaicznych staje się coraz bardziej popularne wśród posiadaczy działek. Zielona energia jest na pewno przyszłościowym rozwiązaniem oraz przejawem dbałości o środowisko. Z tego powodu między innymi dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę budzi coraz większe zainteresowanie wśród posiadaczy działek i gruntów.

Właściciele działek o niskiej jakości gleb i małej przydatności pod uprawę (IV,V,VI klasa) są w komfortowej sytuacji, gdyż działkę już posiadają i mogą nią dysponować. Natomiast innym podmiotom z pomocą przychodzi dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę. Spożytkowanie gruntu o niskiej jakości, to połączenie pożytecznej działalności z zyskiem. Gleby niskich klas mogą być używane, a rolnik otrzymuje stałe wynagrodzenie za dzierżawę ziemi pod fotowoltaikę. Zanim jednak działka będzie użyta pod farmę, należy poddać ją pełnej weryfikacji. Osoby prywatne również zainteresuje zatem dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę. Najczęściej oferty pochodzą od właścicieli, którzy decydują się w ten sposób urządzać ugory rolnicze. 

Krok po kroku- poznaj  nasz schemat pracy.

Z racji tego ,że ekologiczna energia jawi się jako atrakcyjne źródło nie tylko energii, ale też dochodu,  dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę wzbudza zainteresowanie naszych potencjalnych klientów. Opisujemy krok po kroku drogę działki od ugoru do pożytecznej przestrzeni- farmy fotowoltaicznej. Po zgłoszeniu działki do sprawdzenia, nasi pracownicy skrupulatnie prześledzą parametry terenu. Powierzchnia działki nie może równać się mniej niż pół hektara. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to również klarowna sytuacja w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie. Jeśli przez Twoją działkę nie biegnie gazociąg, bądź nie jest ona miejscem występowania stanowisk archeologicznych , czy też korytarzy ekologicznych, jak najbardziej możesz ją zgłosić do programu dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę. Dodatkowe atuty to z pewnością: dobre nasłonecznienie, ukształtowanie terenu, brak zadrzewień. Nasz dział weryfikacji gruntów bardzo dokładnie przygląda się każdej zgłaszanej działce i zanim trafi ona w ręce przedstawiciela na dany region, jest skrupulatnie sprawdzana. Wszystko w celu profesjonalnej dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę. Następne etapy to kontakt przedstawiciela z ewentualnym klientem. Po konsultacji telefonicznej następuje omówienie warunków dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę. Posiadacz gruntu  jest umówiony na spotkanie biznesowe z naszym przedstawicielem na dany region Polski. Specjaliści w naszej firmie, to osoby wysoce wyspecjalizowane w swoim fachu. Wyczerpująco opowiedzą o wszystkich etapach powstawania farmy fotowoltaicznej i nakreślą schemat działań w przyszłości. Wszystko po to, aby dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę była kwestią łatwą i przyjemną. Do finalizacji przystępujemy po pozytywnym rozpatrzeniu działki. Zajmujemy się wszelką dokumentacją, sprawami urzędowymi, pozwoleniami na budowę i ogrodzeniem terenu. Kontaktujemy się z gminą, by wydano nam  warunki zabudowy.  W międzyczasie powstaje projekt farmy. To dla nas bardzo ważne aby dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę nie była problematyczna i kłopotliwa dla naszych wydzierżawiających. Zajmujemy się więc całym procesem  od początku aż do postawienia ostatniego panelu.

Osoby świadome zagrożeń płynących z zanieczyszczeń środowiska, zdają sobie sprawę, że odnawialne źródła energii , to jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań dla planety. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę do dla nas bardzo ważny element, dlatego też z pełnym zaangażowaniem ogłaszamy nabory w naszych mediach społecznościowych i nie tylko. W poszukiwaniach działek działamy na wielu płaszczyznach, tak aby jak najwięcej osób mogło przekazać w prosty sposób swój grunt do weryfikacji.

Przez  nadmierną  eksploatację planety już nasze dzieci i wnuki będą doświadczały różnych niedogodności ,takich jak: gwałtowne zmiany klimatu, oceany pełne plastiku, zanieczyszczone powietrze i wiele, wiele innych. Dlatego z taką gorliwością informujemy, czym są odnawialne źródła energii  i jak je wykorzystać.  Promieniowanie słoneczne może dać nam zdrową, odnawialną energię! Czyż to nie jest proste? Wystarczy, że dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę stanie się bardziej powszechna. To proces, który realnie może przyczynić się do uratowania Ziemi.

Farmy fotowoltaiczne nie są szkodliwe. Nie emitują żadnego niepokojącego promieniowania, nie hałasują, nie wydzielają zapachu, nie odstraszają zwierząt. Receptą dla planety, to między innymi dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę. To początek , który może spowodować lawinę pozytywnych skutków dla przyszłych pokoleń. Coraz więcej mówi się o smogu, plastiku i  konsumpcjonizmie. Nasza firma propaguje racjonalne i mądre podejście do tego, co nas czeka w najbliższych latach.  Informujemy, pozyskujemy, weryfikujemy i dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę staje się faktem! Jeśli zatem posiadasz grunt, na którym nic nie rośnie, to możesz faktycznie przyczynić się do polepszenia stanu środowiska! Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to coraz bardziej  popularny sposób na dołożenie swojego udziału do praktyk podejmowanych na rzecz dobra naszej zielonej planety- Ziemi.

Można by rzec, że farma właściwie nie ma wad.

Wspomniane wyżej zalety płynące z jej budowy są przeważające i  niepodważalne. Odnawialne źródła energii nie są szkodliwe dla żywych organizmów- ludzi i zwierząt. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to same pozytywy. Można się o tym łatwo przekonać zgłaszając do nas swoją działkę. Budowa powstaje na opisanych uprzednio słabych klaso- użytkach, czyli takich, na których uprawa czegokolwiek nie jest możliwa i opłacalna. Dzięki temu wykorzystuje się takie działki  do pożytecznych działań – produkcji zielonej energii przyszłości.  Farma jest:

  • Bezemisyjna – nie wydziela ona do atmosfery żadnych gazów, pyłów, czy związków chemicznych;

  • Bezgłośna – nie emituje żadnych niedogodnych czy drażniących dźwięków. Nie jest uciążliwa nawet, kiedy znajduje się w pobliżu terenu zamieszkałego przez ludzi. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę jest „niezauważalna” dla lokalnych społeczności.

Bezobsługowa- monitoring zamontowany na jej terenie wystarcza do nadzoru farmy.

Podczas swojego „życia” farma wydziela niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, które wg Rozporządzenia Ministra Środowiska nie może przekraczać 1 kV/m dla pola elektrycznego oraz 60 A/m dla pola magnetycznego.  Emisja takie nie wpływa w żaden sposób wrogo na zdrowie ludzi i zwierząt, ani też na rośliny.  Zatem dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to znakomite rozwiązanie, które przynosi same benefity

Elementy farm fotowoltaicznych.

Składniki z których budujemy nasze farmy stawiane są na ziemiach o niskiej jakości, a wytwarzana w takich punktach energia sprzedawana jest przez handlowców do sieci i dalej rozdzielana do wewnętrznych odbiorców.

Farmy fotowoltaiczne stawia się na przestrzeniach bez drzew czy krzaków. Ważny jest dostęp światła słonecznego bez zakłóceń. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę musi zatem być oparta o sprecyzowane założenia, o których wspomniano niżej. Te najczęściej wymieniane warunki, to:

klasy ziemi od IV do VI,

–  wpis do planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę fotowoltaiczną, lub całkowity jego brak

-Rezerwat, obszar chronionego krajobrazu, tudzież tereny zmeliorowane również będą swego rodzaju przeszkodą w postawieniu takiej farmy, więc należy bardzo dokładnie i skrupulatnie owe tereny sprawdzić zanim podjęte zostaną jakiekolwiek działania na danej działce.

–dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to także warunek brzmiący tak, że działka nie może powinna leżeć w strefie zalewowej i narażonej na powodzie czy podtopienia,

-powierzchnia gruntu to co najmniej pół hektara

– blisko działki powinna znaleźć się  linia średniego napięcia lub Główny Punkt Zasilający.

Jeśli działka spełnia te wszystkie warunki, to dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę jest tylko formalnością.

Farmy zarabiają dla Ciebie realne pieniądze!

Rolnictwo w dzisiejszych czasach nie jest pewną gałęzią przemysłu spożywczego. Spowodowane jest to zmianami klimatu, niepewnymi opadami i ociepleniem klimatu. Właściciele gruntów zastanawiający się, czy dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę jest opłacalna uzyskują u nas niezbędną pomoc doradczą. Zachęcamy wszystkich właścicieli działek do zgłaszania się. Sprawiamy, że taki grunt będzie dochodowy. Nie ma znaczenia pora roku! Dzięki nam zyskasz nawet 15 tysięcy złotych na rok za hektar ziemi! Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę naprawdę się opłaca!

Wydzierżawiając nam grunt przykładasz się do polepszenia stanu środowiska naturalnego i robisz pożyteczną pracę na rzecz planety. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to realny wkład w pozytywną przyszłość, gdzie rządzą czyste powietrze i energia ze Słońca! Dzięki takim osobom jak Ty, w  niedalekiej przyszłości będziemy mogli oddychać lepszym powietrzem. A zacząć można od prostego kroku, jakim jest dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę. Czy zatem wątpliwości są tu wskazane? Edukacja i realny wkład w polepszenie dobrostanu planety należy zacząć od swojego podwórka.

Oczywiście dopuszczamy możliwość zakupu nieruchomości w sytuacji gdy uzyskamy pozwolenie na budowę. Cenę nieruchomości po jakiej nabywamy grunty sięga 15 zł/m2. 

MASZ JAKIEŚ PYTANIE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!